• Subcribe to Our RSS Feed

Persbericht – Wijkinzicht – 15 Maart

mrt 15, 2014   //   by admin   //   Wijkinzicht Nieuws en Blog  //  No Comments

Persbericht

De stichting wijkinzicht gaat tijdens de dag van de verkiezingen 19 maart as life en wel op het jaarlijkse congres “lokale kracht” dat in de Brabanthallen in Den Bosch plaats vindt.

Omgekeerde ontwikkelingshulp pakt goed uit voor Nederland
Wijkinzicht: een kompas voor bewoner en instantie

Empowerment in India leidt tot een vernieuwd leefbaarheidsmodel in Nederland. De stichting Wijkinzicht is op de dag van de verkiezingen een feit. Tijdens het congres “Lokale Kracht” gaat de stichting life. Het is een initiatief van zelfstandig organisatiedeskundige Tineke Otter die het model eerst in India heeft toegepast. Met een behoorlijke dosis Nederlandse ervaring in het sociale domein heeft ze tijdens haar 4-jarig verblijf in India haar kennis en kunde gebundeld in het 3D-empowerment model. Ze wilde de vicieuze cirkel van armoede in een sloppenwijk in het stedelijk gebied doorbreken. Een duurzame en dynamische verandering teweeg brengen in de Janakiram Nagar, leidend tot een onafhankelijke en leefbare wijk. Het model heeft zich bewezen. Tijdens een interim opdracht als regiodirecteur van een grote kraamzorgorganisatie, zag ze de mogelijkheden van het model in Nederland uit te rollen. Het werd haar duidelijk dat het hoog tijd werd dat Nederland vanuit kansen en mogelijkheden positieve veranderingen teweeg kan brengen, als je het maar bij de wortel aanpakt. Met de Stichting Wijkinzicht is het 3D-empowerment, wat staat voor Desirable, Dynamic Development, nu ook in Nederland toe te passen.

Wat doet Wijkinzicht anders

De stichting gaat uit van een aantal principes . De belangrijkste is dat mensen pas ruimte hebben om te socialiseren en dus te participeren als aan hun basisbehoeften is voldaan met behoud van eigenwaarde. Je ziet pas dat het tuintje van de buurman opgeknapt moet worden als je zelf een boterham kunt eten. En de bewoners weten zelf prima aan welke van de 6 basisbehoeften (gezondheid, veiligheid, leren, wonen, werken, ontspannen) het eerst prioriteit gegeven moet worden. Het tweede belangrijke principe is dat waar mensen samenwonen er een uniek profiel ontstaat, een eigen identiteit. Een geslaagde leefbaarheidsactie in de ene wijk kan volledig de plank misslaan in de andere. Het is dus belangrijk aan te sluiten bij wat mensen motiveert en in beweging zet.  Het derde belangrijke principe is dat in de eerste 4 tot 6 levensjaren kinderen hun karakter vormen. Het is onomstotelijk bewezen dat een gezonde omgeving waarin een kind opgroeit, des te  krachtiger de basis voor een voorspoedige toekomst. Wijkinzicht maakt gebruik van de koppeling tussen bewezen en effectieve transitiepraktijken uit de organisatiewetenschappen en de beproefde groei- en gedragsuitkomsten van de ontwikkelingsleer. Een interessante en vernieuwende aanvulling in de huidige Nederlandse aanpak van leefbaarheid.

Elk kind uniek, elke wijk een uniek profiel

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige en gezonde omgeving. Met de verkiezingen in het vooruitzicht zie je bij elke politieke partij veiligheid hoog in het vaandel, maar hoe bied je dat? Als de basis goed is, als kinderen en hun ouders samen opgroeien, in een inspirerende gezonde leefomgeving,  versterk je de kansen op een gezonde toekomst. Er wordt nog te weinig integraal samengewerkt om de wortels van de samenleving goed te verzorgen. Daarom onderzoekt de stichting eerst met de kinderen waar de bewoners warm van worden en ze in beweging zet. Beginnen bij de kinderen dus. Zo is Tineke in India heel basaal, letterlijk op straat, onder een boom begonnen. Met hulp van een groep mensen leerde ze deze kinderen zichzelf schoon te houden, hun haren te kammen, iets te eten voor het ontbijt. Om ze vervolgens onderwijs aan te bieden. Door het vertrekpunt (kinderen interviewen hun ouders, oma, broer ..) anders te leggen, kom je sneller tot de kansen (en dus de kern van het probleem) in de wijk. Deze zijn nu nog voornamelijk vanuit instanties vastgesteld en niet vanuit de (toekomstige) bewoners in die wijk. Dat je tegen kinderen niet liegt is de achterliggende gedachte om in contact te komen en blijven met de bewoners.

Welke afspraken met de inwoners?

De eerste stap is een grootscheeps interview onder de kinderen, hun ouders en hun directe omgeving. Met de energy8-tool voor wijken onderzoeken we de identiteit van de wijk. Kinderen kunnen met behulp van tablets interviews houden. Zo bleek in India dat de roep om een schonere wijk en een betere gezondheid prioriteit was. Dat moest dus op nummer één komen. Vervolgens zijn er met de kinderen, hun (groot)ouders, broertjes, zussen en buren afgesproken te richten op 3 gebieden: gezondheid, leren, werk en inkomen. Dit is waar de wijk voor heeft gekozen. Voor een andere wijk had dat bijvoorbeeld eten, een dak boven het hoofd en of veiligheid kunnen zijn. De afspraken leg je vast met de bewoners. Regels blijven regels ook voor achterstandswijken. Als je een wijk blijvend wilt empoweren is het van belang elkaar respectvol te benaderen door onder meer op elkaars verantwoordelijkheid te wijzen.

Heel belangrijk: voor wat hoort wat!

Een belangrijk onderdeel van het 3D model is gedeelde verantwoordelijkheid. Voor wat hoort wat dus. Dat betekent dat zodra je kinderen en/ of ouders hebt kunnen empoweren, ze zelf ook iets terug moeten doen. In India is dat om de gezondheid in hun buurt te bevorderen. Hiermee torn je niet aan de eigenwaarde van mensen.  Zodra voldaan is aan de basisbehoeften, is er ook ruimte te participeren. 3D staat voor Desirable, Dynamic, Development. Dit betekent dat we allemaal dromen hebben, en op een flexibele manier met gezamenlijke inspiratie veel kunnen ontwikkelen.

Integraal en samen

De stichting verbindt bedrijven, woningcorporaties, gemeenten, maatschappelijke organisaties en scholen aan de interculturele bewoners om van binnenuit de ‘samen’-leving te versterken. De expertise van het netwerk en de vernieuwende 3D-empowerment concept is bewezen krachtig. Verschillende ICT tools die bij organisaties werken mbt bedrijfscultuur en organisatieveranderingen (ook dat zijn groepen mensen met een gezamenlijke drive) zijn omgezet om toe te kunnen passen ten behoeve van groepen in wijken. Kinderen en wijkbewoners geven met ondersteuning van maatschappelijke instanties hun visie over een toekomstbestendige wijk.

De Stichting als kompas

Waarom een stichting? De stichting past bij de maatschappelijke doelstellingen die wijkinzicht zich heeft gesteld. Ook past het bij de gedachte om alles wat verdiend wordt terug te geven aan projecten in ontwikkelingslanden waar onvoldoende middelen zijn om zichzelf (met ondersteuning) te empoweren. In principe wordt het geld ingezet voor projecten die volgens het 3D-empowerment model werken. Het bestuur wordt gevormd door Carlijn Klein Lankhorst, een kanjer in het leggen van duurzame zorgverbindingen,  Willem van Santen, een professioneel adviseur bij crisisinterventies en een kei in het doorgronden van complexe samenwerkingsverbanden en de oprichtster Tineke Otter, zeer innovatief voor mens en maatschappij. En bevlogen, betrokken en ervaren netwerkleden, die het concept omarmen en in gezamenlijkheid onze wereld een beetje mooier willen maken. Dit zijn onder meer bestuursleden van andere maatschappelijke stichtingen, zelfstandige professionals, netwerkspecialisten, ondernemers, brainstormers, projectleiders maar tevens ook Bewoner, Reiziger, Onderwijzer, Sporter, Avonturier, Agent, Moeder, Muzikant, Mediator, Vader, Dichter, Verliefd, Schilder, Dromer …….

Ieder zijn talent en dat is precies wat de stichting graag wil inzetten van, met en voor elke bewoner. De stichting neemt niet over, maar ondersteunt, de stichting bepaalt geen richting maar laat kansen zien.

Voor meer informatie en foto’s kunt u contact opnemen met Tineke Otter.

  www.wijkinzicht.nl
info@wijkinzicht
06 142 042 46

Leave a comment