• Subcribe to Our RSS Feed

Visie op Leefbaarheid

De kracht van Wijkinzicht is dat we leefbaarheid vanuit verschillende expertises benaderen. Gezondheid, veiligheid, wonen, werken, leren, sporten en cultuur raken immers allemaal aan die leefbaarheid. Bijzonder aan onze aanpak is dat we de leefwereld van het kind centraal zetten. We hanteren in onze projecten diverse instrumenten om de wijk en de drijfveren van haar bewoners in kaart te brengen.

Wijkinzicht vindt dat een leefbare buurt minimaal invulling moet geven aan de mensenrechten. Iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Een leefbare buurt is een gezonde, inspirerende, veilige buurt waar je graag woont en die bij je past. Een buurt die in je basisbehoeften voorziet en die mede dankzij jouw bijdrage leefbaar blijft.

Gezondheid en welzijn

Gezondheid en leefbaarheid gaan hand in hand. De leefomgeving is van grote invloed op je gezondheid. Ze bepaalt hoe je beweegt, of je voldoende slaapt, wat je eet en of de natuur nabij is. Lees meer.

Wonen

Belangrijk is dat er voor ieder een dak boven het hoofd is. Een plek waar je je veilig en thuis voelt, rustig kan slapen en in goede harmonie kan samenwonen in de buurt. Lees meer.

Werken

Werken is niet alleen een zinvolle tijdsbesteding, het geeft je sociale status en maakt gezond. Lees meer.

Leren

Om te kunnen leren moet je je goed voelen; gemotiveerd zijn; je in kunnen zetten en zin hebben om te leren. Lees meer.

Veiligheid

Een prettige buurt is een veilige buurt. Daar kunnen we allemaal een bijdrage aan leveren. Door een beetje rekening te houden met elkaar, door te geven en te nemen en door elkaar ook in de gaten te houden. Vooral voor de kwetsbaren in de wijk: de kinderen en de ouderen. Lees meer.

Sport en vrije tijd

Sport verbindt. Sport maakt gezond en is ook nog eens een mooie vrije tijdsbesteding. Iedereen kan meedoen en sporten kan overal. Lees meer.

Kunst en cultuur

De gewoontes en gebruiken in een land, plaats, buurt vormen de lokale cultuur. Wijkinzicht is daar altijd naar op zoek; wat past wel en niet bij de bewoners.
Lees meer.