• Subcribe to Our RSS Feed

Projecten

Wijkinzicht is betrokken bij uiteenlopende projecten in diverse gemeenten in Nederland en het buitenland . We werken daarbij vanuit bevlogen uitgangspunten , met gedegen instrumenten en een duurzame visie op leefbaarheid . Een greep uit onze projecten:

Samenwerking stroomlijnenMeerdere instanties werken samen in een wijk, maar langs elkaar heen. Reden voor een woningcorporatie en zorginstelling om ons te benaderen. Ze willen de samenwerking met welzijnsinstellingen stroomlijnen: niet naast elkaar, maar mét elkaar werken. Op dat snijvlak speelt Wijkinzicht een verbindende rol. Wij zijn immers geen partij en hebben geen belang bij de samenwerking. Onze aanpak begint bij de basis: wat kunnen en willen mensen in een wijk? Deze uitgangspunten vertalen we naar de dienstverlening van de verschillende partijen. Zo ontstaat er direct dialoog. Wilt u samenwerking stroomlijnen in uw wijk, dorp of stad? Stuur een e-mail naar info@wijkinzicht.nl of bel een van onze bestuursleden .

Gemeentelijke herstructurering; participatie in de knel?Kleine dorpen worden samen een gemeente. De bewoners zijn ongerust. Ze vrezen een uitholling van hun dorp. De gemeente roept de hulp van Wijkinzicht in. Ze wil draagvlak creëren bij de bewoners. Wij weten hoe je bewoners vanaf het begin bij de herstructurering betrekt. Door onze aanpak zien ze kansen in plaats van problemen.

Wilt u bewoners betrekken bij de herstructurering? Stuur een e-mail naar info@wijkinzicht.nl of bel een van onze bestuursleden.

Ziekenhuis en leefbaarheidIn wijken waar de leefbaarheid in het geding is, zijn mensen vaak ziek. Het AMC doet (evenals andere ziekenhuizen) onderzoek naar de impact van leefbaarheidsverbetering op de gezondheid van wijkbewoners. Ziekenhuizen zijn geïnteresseerd in onze aanpak . Ze kijken graag mee hoe Wijkinzicht veranderingen in een wijk tot stand brengt en wat het effect daarvan is op de gezondheid van de bewoners. Wilt u weten of onze aanpak past bij uw vraagstuk? Stuur een e-mail naar info@wijkinzicht.nl of bel een van onze bestuursleden.

Van dorpshuis naar multifunctioneel centrum (MFC)Het dorpshuis is aan vernieuwing toe. Er komt een multifunctioneel centrum. Zo’n centrum is een succes als de activiteiten en diensten passen bij de bewoners.
Maatschappelijke aanbieders weten waar de mensen wel en niet warm voor lopen. Ze willen het aanbod van het MFC vernieuwen. Zij vragen Wijkinzicht om advies over hun samenwerking. Het MFC vraagt in onze ogen om programmering vanuit sociaal ondernemerschap. Dat betekent dat de betrokken partijen zich ontwikkelen tot een lerende organisatie. Zo ontstaat een aanbod vanuit co-creatie. Op naar een levendig, sterk én kostendekkend MFC.
Wilt u sociaal ondernemerschap creëren of ondersteunen? Stuur een e-mail naar info@wijkinzicht.nl of bel een van onze bestuursleden .