• Subcribe to Our RSS Feed

Project Spruitgaaf

 

Spruitgaaf

Het karakter van een kind wordt in de eerste vier tot zes levensjaren gevormd. Een sterk sociaal netwerk is bij het opvoeden onmisbaar. Helaas is dat door onze geïndividualiseerde samenleving wat vervaagd. Er is een grote behoefte bij zowel ouders, instanties en overheid om dat sociale netwerk op een positieve manier op te bouwen vanaf het begin. In Arnhem is daarvoor een pilotproject Spruitgaaf gestart. Spruitgaaf is een breed opgezet initiatief, waarbij de stichting Wijkinzicht nauw samenwerkt met maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Samenwerking

“Zowel verloskundigen, kinderopvang, als opvoedkundigen, het consultatiebureau fysiotherapeuten en het wijkteam maken deel uit van dit project. Daarnaast zijn diverse ondernemers uit Schuytgraaf die met zwangere en/of jonge kinderen werken aangesloten. Het gaat onder andere om fotografen, coaches, babymassage, baby producten. Ons voornaamste doel is het gezamenlijk op laten groeien van jonge gezinnen op een zo gezond en leuk mogelijke manier. Dat (aanstaande) ouders en kinderen elkaar leren kennen voordat ze naar school gaan, zo creëer je een sterk sociaal netwerk van jongs af aan.

Door de bomen het bos zien

Spruitgaaf zorgt ervoor dat (aanstaande) jonge ouders heldere-objectieve informatie krijgen over de talrijke voorzieningen die de wijk hen te bieden heeft. En hoeveel gaver is dat als je dit samen met andere ouders en leeftijdgenootjes doet. Voor de jonge ouders is er een afwisselend dynamisch en interactief programma terwijl de kinderen samen kunnen spelen en opgroeien. Wekelijks en maandelijks worden er themabijeenkomsten, koffiemomenten en andere activiteiten gehouden waar (aanstaande) ouders, grootouders, opvoeders en kinderen elkaar kunnen ontmoeten.

Kinderen en ouders leren elkaar kennen

Een plek waar men met en van elkaar leert, elkaar respecteert en vooral inspireert. De kracht zit hem in met en voor elkaar hier aan werken en dragen en daarmee uitval -later- in de maatschappij te voorkomen.

“It takes a village to raise a child”

Spruitgaaf is nu als voorziening overgedragen aan de wijk en wordt door de gemeente gefinancierd. We hebben een plan van aanpak ontwikkeld waarin organisatiemodel, programma, metingen en tussentijdse evaluaties in opgenomen zijn. “It takes a village to raise a child”. Bent u die mening ook toegedaan dan komen we graag in gesprek of we kunnen samenwerken en elkaar versterken.

Projectleider methodiek basiskracht: Tineke Otter

De volgende stap

Met subsidie van het innovatiefonds heeft de wijk de mogelijkheid gekregen om van het project een succes te maken. En dat het een succes is geworden is duidelijk. In 2018 is het project als concept overgedragen aan de wijk. Wat vrijwillig kan wordt door ouders ingevuld en wat professioneel moet door professionals. Denk hierbij aan de algehele coördinatie en afspraken met netwerkpartners; de kinderopvang; de informatieverstrekking en de begeleiding van de groepen. De gemeente financiert het concept nu en wordt onder de vleugels van SPA: Stichting Peutercentra Arnhem, voortgezet.