• Subcribe to Our RSS Feed

Methodiek


‘BASISKRACHT’

Basiskracht is een methodiek die het samen opgroeien in een wijk, vanaf -9 maanden tot 4 jaar op een leuke aantrekkelijke manier mogelijk maakt. Met de basiskracht methodiek versterkt de sociale binding van leeftijdgenootjes en moeders-ouders. Dat zorgt ervoor dat kinderen een gezonde start maken. En het zorgt ervoor dat kinderen in een positief krachtige sociale omgeving opgroeien. Hiermee voorkom je uitval, medische klachten en verhoog je de kans op een gezonde start voor moeder en kind.

Kernvisie

Kinderen die vanaf hun geboorte tot aan het vierde jaar (waarin het karakter wordt gevormd) met elkaar opgroeien, ervaren een sterke verbondenheid. Dat maakt dat kinderen in een meer beschermde, positief bekrachtigde en op tijd gecorrigeerde sociale context, keuzes maken. Het delen van kennis, vreugde en groeimomenten is vele malen leuker en gezonder als dit met (aanstaande) moeders-vaders uit de buurt gebeurt. Immers zij verkeren in een zelfde (emotionele)periode van zwangerschap, geboorte en ontwikkeling, waardoor herkenning en verbondenheid plaats vindt.

Ontwikkeling en karaktervorming

Onderzoek heeft aangetoond dat het karakter van een kind wordt gevormd in de eerste vier levensjaren. Verder is een netwerk bij het opvoeden onmisbaar. Immers ‘it takes a village to raise a child[1]”. Maar die ‘village’ bestaat niet meer in een tijd waarin allerlei sociale verbanden zijn vervaagd, waar mensen steeds minder afhankelijk zijn van hun culturele of religieuze achtergrond en waarin kinderen opgroeien in een geïndividualiseerde samenleving. Er is een grote behoefte bij zowel ouders, instanties en overheid om hier op een positieve manier mee om te gaan. Stichting Wijkinzicht heeft deze behoefte vertaald en gecombineerd met wettelijke (zorg)kaders en aanbod.
De uitkomst is het Project “Basiskracht” en concreet voor Schuytgraaf “Spruitgaaf” genoemd.
Vind hier meer informatie over het project Spruitgaaf.

Maak kennis met onze projecten ons bestuur en onze leden. Leg direct contact via info@wijkinzicht.nl of scan de QR-code via contact.