• Subcribe to Our RSS Feed

Mediation mens & maatschappij

Mediation mens & maatschappij

Anders Kijken
Anders Doen

Hoe mooi is het als iedereen elkaars taal spreekt? Elkaar begrijpt en zich in kan leven in wat de ander belangrijk vindt. Dan zijn er heel wat minder conflicten. Dat is wat we willen bereiken met mediation mens en maatschappij.

Hoe zorg je ervoor, dat bewoners en maatschappelijke instanties naadloos elkaar begrijpen en samen werken aan de leefbaarheid van een buurt? Wij geloven in een samenleving waarin de-escalatie en verbinding zoeken essentieel is.

In onze steeds complexer wordende samenleving zie je een toename van het aantal conflicten en juridische procedures. Daar wordt niemand beter van! Wij willen graag naast een WIJK-gevoel een meer en beter WIJ-gevoel stimuleren.

Ons vertrekpunt is dat als kinderen opgroeien in een harmonieuze leefomgeving en op jonge leeftijd communicatie technieken aanleren, dat dit een positieve invloed heeft op het leven van het kind en de omgeving van dat kind. Wij gaan op zoek naar de kennis, energie in de buurt en trekken samen op met scholen, huisartsen, sociale wijkteams, politie………….
Doel is dat bewoners en spelers in de buurt, problemen samen op kunnen lossen.

Wat anderen hiervan vinden?
Carol van Eert, burgemeester van Rheden, met onder andere het onderwerp partnerschap in zijn portefeuille, constateert dat het bij de lokale overheid vooral gaat om de relatie die een gemeente met haar samenleving heeft. Het gesprek met en tussen inwoners wordt daarbij steeds belangrijker. Het spreekt voor zich dat mediationvaardigheden daar op een positieve manier aan bijdraagt.  

Ben jij nieuwsgierig geworden naar hoe wij dat doen of zou je met je team of club een workshop of training bij ons willen volgen?


Neem dan contact op met:

Tineke Otter
06 14204246

Peter Brandwacht
06 10298161

of

Carla Herfkens
06 23879798